Udredninger og psykologiske undersøgelser

Alle videnskabers begyndelse er forbavselse over, at tingene er, som de er

Aristoteles

Udgangspunktet for de psykologiske undersøgelserne er min generelle psykologfaglige viden om udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, social psykologi, neuropsykologi - koblet med min viden om psykiatri og psykisk lidelse. Jeg foretager undersøgelse af både voksne og børn.

I undersøgelserne kan der indgå neuropsykologisk testning af det generelle, kognitive funktionsniveau, screening med spørgeskemaer og ratingsscales kombineret med interviews og samtaler med pårørende, specifikke psykopatologisk undersøgelser, ligesom indhentning og gennemlæsning af baggrundsoplysninger er et centralt omdrejningspunkt. I udredningerne forholdes de individuelle udviklingsmæssige, følelsesmæssige og neuropsykologiske forudsætninger til de daglige omgivelser, som den enkelte skal fungere i.