Behandling

 

Vi bevogter alle en port til forandring,

som kun kan åbnes indefra.

Marilyn Ferguson

 

Alle mennesker er forskellige, og tilgangen tilrettes til den enkeltes situation, problematik og og ressourcer. Jeg arbejder grundlæggende ud fra en kognitiv, systemisk og relationel forståelsesramme og har en mentaliseringsbaseret, terapeutisk efteruddannelse.

Udgangspunktet for det terapeutiske arbejde er en fordomsfri, nysgerrig og anerkendende tilgang, når et område undersøges og italesættes. Det er vigtigt, at der skabes en god tillid og tryghed som afsæt for den terapeutiske proces. Min terapeutiske erfaring er alsidig, og både børn og voksne er velkomne.

Et forløb med individuel terapi kan strække sig over kortere eller længere tid med regelmæssige samtaler.

Kontakt mig på telefon 2099 0166 og hør nærmere.