Udredninger og psykologiske undersøgelser

Alle videnskabers begyndelse er forbavselse over, at tingene er, som de er

Aristoteles

Udgangspunktet for de psykologiske undersøgelserne er min generelle psykologfaglige viden om udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, social psykologi, neuropsykologi - koblet med min viden om psykiatri og psykisk lidelse. 

 

I undersøgelserne kan der indgå neuropsykologisk undersøgelse af det generelle, kognitive funktionsniveau, screening med forskellige spørgeskemaer kombineret med interviews og samtaler med pårørende. Der kan også være specifikke psykopatologisk undersøgelser vi foretager, ligesom indhentning og gennemlæsning af de tilgængelige baggrundsoplysninger er centralt. 

I udredningerne forholdes de individuelle forudsætninger til de daglige omgivelser, som vedkommende skal fungere i, og vi tager højde for, hvordan livssituationen og konteksten påvirker sammenhængen og individet.

Jeg foretager ofte specifikke psykiatriske undersøgelser for at afklare en mistanke om f.eks. autismespektrumforstyrrelse eller opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD). Udredningerne foretages med både børn, unge og voksne.

Når jeg foretager udredning, læner jeg mig tæt op af sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinjer for hvad sådanne udredninger bør indeholde, og afslutter altid med en tilbagemelding til hovedpersonen/rne og skriver en afsluttende erklæring, som kan benyttes til formidling til netværket.