Supervision

"Man kan ikke vide,

hvilken vej man skal gå,

hvis man ikke ved,

hvilken vej man vender"

Gajol

Supervision er en mulighed for etableringen af et fagligt refleksionsrum. Man kan arbejde med faglig fordybelse og personlig, faglig udvikling, med udvikling af samarbejdsrelationer og effektivisering af teamsamarbejde, eller større, ny og gensidig forståelse, ligesom supervision kan give inspiration til nye handlemuligheder.

Formålet med supervisionen er at ruste deltagerne i deres professionelle virke. Supervisionens konkrete indhold afhænger af deltagernes behov og aftales nærmere ved indledningen af supervisionsforløbet som en del af kontekstafklaringen.

Der anvendes ikke én særlig supervisionsmetode, men der tages altid afsæt i en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Desuden hentes inspiration fra flere teoretiske retninger, herunder kognitiv-, mentaliseringsbaseret- og systemisk- og dynamisk supervision, anvendelse af reflekterende teams, bevidning, fælles caseformulering m.m.

 Jeg supervisere både forskellige fag- og personalegrupper og enkeltpersoner, herunder supervision af psykologer med henblik på autorisation.

"Jeg har sjældent haft supervision, som så mange oplevede give mening og fået så mange positive tilbagemeldinger fra, så stor tak for det."

Kim Sørensen, afdelingsleder.

 

"Eva har været supervisor i vores tværfaglige team, bestående af både psykologer og pædagogiske konsulenter. Vi er en stor flok konsulenter med mange års erfaring og højt specialiseret viden mellem os. Vi har haft svært ved at finde en egnet supervisor og fortalt hinanden en historie om, at det jo også er nær umuligt at supervisere en gruppe erfarne konsulenter, som til dagligt selv arbejder med supervision og særligt komplekse sager. Denne historie blev heldigvis omskrevet, da Eva trådte ind i lokalet.

Med hendes professionalisme og karisma skaber hun et rum for personlig-faglig læring som både er trygt og udviklende.

Eva udviser finfølenhed og varme overfor alle i supervisionrummet, hvor hun med hendes gode energi og humor skaber en åben og positiv stemning. Det er kendetegnende for Eva, at hun er anerkendende og nærværende samtidig med, at hun også på empatisk vis formår at udfordre en dér, hvor der er behov for det. Det har inspireret min egen praksis meget at have Eva som supervisor, og en del af de mangeartede metoder og redskaber hun introducerede har jeg brugt i mit arbejde som konsulent efterfølgende. Eva har stor indsigt i de forskellige systemer, som berører mit arbejde, om det hedder sig psykiatri eller det kommunale niveau samt organisationsteoretisk viden, som har været guld værd.

Udover at have fuldstændig styr på rammen, roller og processen, deler hun gavmildt ud af sin store viden og mangeårige erfaring og får peget på mulige veje at gå ift. de problematikker, man får taget op. Således har jeg altid haft en oplevelse af at opnå større klarhed, indsigt og handlekraftighed efter at have haft supervision hos Eva.

Jeg kan kun give Eva mine varmeste anbefalinger."

Pædagogisk konsulent og VISO-specialist Sophie Lykke