Kurser

Jeg har med succes afholdt en række kurser og temadage på og for forskellige institutioner og underviser desuden på Aarhus Universitet og på Specialpsykologuddannelsen.

På institutioner er det en fordel at arrangere kurser for hele personalegruppe, således at alle får fælles fagligt afsæt, sprog og forståelse for det område, der undervises i. Økonomisk er det ofte også mere rentabelt at købe en underviser, der kommer til Jer, frem for at sende medarbejdere på kursus ude.

Kurserne kan skræddersys efter behov, og jeg inddrager gerne kursisternes egne cases med henblik på at omsætte den faglige viden til deres konkrete virkelighed.

Nogle af de øvrige kurser, jeg har afholdt, har haft følgende overskifter:

Tilknytningsforstyrrelse i arbejdet med sårbare unge, Mentaliseringsarbejde med anbragte børn og unge, Angstlidelser, Anerkendende fokuspunkter og udfordrende adfærd, Lowarousal pædagogik, Udviklingshæmmede med psykiske lidelser, OCD og tvangslidelser hos mennesker med udviklingshæmning, Autisme, angst og udviklingshæmning, Børn, unge og psykisk lidelse.

 

 Kontakt mig gerne på telefon 20990166 for at høre nærmere.

 

"Jeg vil ikke tøve et sekund med at give Eva Kirketerp min varmeste anbefaling."

"Eva er bare rigtig dygtig! Set ud fra et fagligt synspunkt er hun en yderst kompetent psykolog med en kæmpemæssig viden om psykologi og psykiatri i relation til mennesker med udviklingshæmning. Denne viden formår Eva på bedste vis at formidle, så kursisterne føler, at de både bliver klogere og bliver hørt, og dermed får rigtig meget med hjem, der kan omsættes til praksis i hverdagen."                         Dorte Eifer, kursus-ansvarlig på Center for Oligofrenipsykiatri.