Priser

Problemer er muligheder i arbejdstøj

Henry Kaiser

Indledende samtale, 60 minutter  1.900 kr. 

Individuel terapi/behandling, 50 minutter  1.300 kr.

Psykiatrisk udredning, afregnes pr. time med 1.700 kr.

Supervision, individuel pr. time, 1.400 kr.

Supervision, gruppe pr. time 2.500 kr.

Temadag/kursus for op til 25 deltagere (6½ time inkl. pause) 20.000 kr. plus transport/køretid.  

Udredninger:

Prisen er afhængig af timeforbruget - 1.700,- per time for undersøgelsestimer, samme pris for efterbehandling og journalarbejde. Kontakt mig evt. per mail, med nærmere beskrivelse af, hvad der ønskes udredt, og der kan gives et overslag.

Du kan få tilskud til behandling, hvis du er medlem af Sundhedsforsikringen Danmark, men du kan ikke benytte en henvisning fra egen læge til sygesikringsstøttet psykologhjælp. Dette kræver et såkaldt ydernummer og overenskomst med Regionen, at kunne tage imod henvisninger fra egen læge. Læs evt. mere her.

Du kan lave en geografisk søgning på Psykologer i Danmark her, og finde lokale ydernummer psykologer ved at klikke af i "Tilskud ved lægehenvisning".

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, kan du få hel eller delvis refusion. Mulighederne afhænger af dit forsikringsselskab, så kontakt dem gerne, og hør yderligere.

Du kan melde afbud både på telefon, beskedsvarer, SMS og mail hele døgnet. 

Afbud eller flytning af tid senere end 24 timer før aftalen afregnes med halvt honorar.